Støvbeskytter, U-Profil

  • Høyde 2200mm, bredde 1200mm
  • Plast i 0,15mm tykkelse
  • Det er sydd 6mm spiral- eller tannglidelås på plastikken (oransje/svart)
  • Stoppere i begge ender av glidelåsen
  • 2x tosidige lukkestykker
  • Størrelse på døråpningen 1800x800mm
  • Kan gjenbrukes
    NYHET! Produktet er også tilgjengelig i HEAVY DUTY-serien, som er laget av spesielt kraftig og slitesterk 0,2mm plast!

 

Bruksanvisning:
1. Bruk teipen til å feste den øvre kanten av plastikken over døren. Sjekk at åpningen av plastikkdøren er midt i døråpningen.
2. Fest sidene og den nedre kanten. Sjekk at plastikken ikke er skjev.
3. Når alle sidene er festet er produktet klart til bruk og du kan åpne glidelåsen.

Forsiktig!
Produktet er brannfarlig og kan ikke settes i nærheten av åpen ild.

Forsiktig!
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av feil montering.